Our blogs

blogs

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा “निर्वाचन पर्यवेक्षकहरुले” गर्नुपर्ने कुराहरु

By Nepal Youth Council(NYC)

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा “निर्वाचन पर्यवेक्षकहरुले” गर्नुपर्ने कुराहरु

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा “निर्वाचन पर्यवेक्षकहरुले” गर्नुपर्ने कुराहरु

१. निर्वाचन आयोगबाट जारी भएको सम्पूर्ण आचारसंहिताहरुलाई आफुले पालना गर्दै, अन्य व्यक्तिहरुलाई पनि पालाना गर्न प्रेरित गर्ने गराउने ।

२. निर्वाचन अघि, निर्वाचनको दिन र मतपरिणाम नआउनजेल सम्म जिम्मेवारीपूर्वक निवर्चानलाई नजिकबाट पर्यवेक्षण गर्नु पर्ने ।

३. निर्वाचनको दिन बिहान ७ बजे देखि बेलुका ५ बजे सम्म पर्यवेक्षण गर्न तोकिएको स्थानमा उपस्थित भई पर्यवेक्षण गर्ने र रिपोटिङ्ग गर्नुपर्ने ।

४. निर्बाचनको दिन निर्वाचन सुरु हुने बेला, निर्वाचनको अवधि र निर्वाचन सम्पन्न भए पछि तोकिएको स्थानको नाम सहित फोटो खिचेर  #LocalLevelElection2079 #NYC2022 Hashtag  को प्रयोग गरी सामाजिक संजालमा फोटो अपलोड गर्नुपर्ने ।

५. करिब १ देखि ३ मिनेटको भिडियो खिचेर नेपाल युवा परिषदलाई पठाउनुपर्नेछ ।

६. करिब १२ देखि १५ ओटा उत्कृष्ट फोटोहरु ेर नेपाल युवा परिषदलाई पठाउनुपर्नेछ ।

७. निर्वाचन समापन पश्चात नेपाल युवा परिषदले पठाएको अनलाईन फारम मार्फत रिपोटिङ्ग गर्नुपर्नेछ ।

Report Format: 

घुम्ति-पर्यवेक्षण-फारम-नेपाल-युवा-परिषद-२०७९Download

निर्वाचनका-दिन-पर्यवेक्षण-फारम-नेपाल-युवा-परिषद-२०७९Download

निर्वाचनपूव-पर्यवेक्षण-फारम-नेपाल-युवा-परिषद-२०७९Download

निर्वाचन-अचारसंहिता-परिमार्जित 2079Download

पर्यवेक्षण-निर्देशिका-२०७८Download

निर्वाचन-पश्यातको-पर्यवेक्षण-फारम-नेपाल-युवा-परिषद-२०७९Download

स्थानीय-तह-निर्वाचन-सम्बन्धी-कानुनी-व्यवस्था-Download

स्थानीय-तह-सदस्य-निर्वाचन-2079-का-मुख्य-कार्यक्रमहरू-र-त्यसको-पर्यवेक्षण Download

MESSAGE FROM FOUNDER & PRESIDENT

With the slogan “Youths are the torch-bearer of change” NYC will always work for the betterment of the youths with the theme “Nepal is moving ahead”.