Our blogs

blogs

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ – राष्ट्रिय पर्यवेक्षक

By Nepal Youth Council(NYC)

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ – राष्ट्रिय पर्यवेक्षक

नेपाल युवा परिषदले “स्थानीय तह निर्वाचन – २०७९” ७७ वटै जिल्लाहरुमा करिब ४५० भन्दा बढी युवाहरुलाई निर्वाचन आयोगसँगको सहकार्यमा निर्वाचन पर्यवेक्षकको रुपमा परिचालित गर्न लागिएको हो । यो अभियान पूर्ण रुपमा स्वयसेवी अभियान भएको हुनाले निर्वाचन गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता र निर्वाचन सम्बन्धी कानूनहरुको पालना गर्दै स्वतन्त्र एवं निपष्क्ष ढङ्गबाट पर्यवेक्षण गर्न तपाईहरु के तयार हुनुहुन्छ? यदि हुनु हुन्छ भनि यस अभियानमा जोडिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।

Form Submission Deadline: 22 April, 2022 (9 Baisakha, 2079) – 21:00 PM

MESSAGE FROM FOUNDER & PRESIDENT

With the slogan “Youths are the torch-bearer of change” NYC will always work for the betterment of the youths with the theme “Nepal is moving ahead”.