NEPAL YOUTH COUNCIL (NYC)

NYC 2023

𝐅𝐨𝐫𝐦 𝐋𝐢𝐧𝐤: 

https://bit.ly/NationalYouthConference2023

 
𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐃𝐚𝐭𝐞: 10-12 Aug 2023 | 25-27 Shrawan, 2080
𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐕𝐞𝐧𝐮𝐞: Kathmandu, Nepal
𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐎𝐩𝐞𝐧: 22nd June, 2023
𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐥𝐨𝐬𝐞: 20th July, 2023