Announcement

announcements

MasterPeace Asian Bootcamp 2023: A Gathering Of Changemakers To Create A Peaceful Future

The MasterPeace Asian Bootcamp 2023 was an inspiring and transformative event that brought together passionate changemakers from around the world. Held in Nepal,

प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा २०७९ – राष्ट्रिय पर्यवेक्षक

नेपाल युवा परिषदले “प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन–२०७९” ७७
वटै जिल्लाहरुमा करिब ४५० भन्दा बढी युवाहरुलाई निर्वाचन आयोगसँगको
सहकार्यमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन–२०७९ निर्वाचन पर्यवेक्षकको
रुपमा परिचालित गर्न लागिएको हो ।

Youth Declaration On Transforming Education

The MasterPeace Asian Bootcamp 2023 was an inspiring and transformative event that brought together passionate changemakers from around the world. Held in Nepal,

११ बुँदे धनगढी घोषणा पत्र जारी गर्दै प्रदेश युवा सम्मेलन धनगढीमा सम्पन्न

युवाहरुलाई आफनै देशमा उद्यम गर्न वातावरण सृजना गर्नु पर्नेमा जोडसोम गुरुङ, धनगढी २ जेष्ठ ÷ उद्यमी युवा समृद्ध देश : दिगो विकास लक्ष्यमा समान परिवेश भन्ने मुल नाराका साथ शुरु भएको प्रदेश युवा सम्मेलन ११ बुँदे धनगढी घोषणा पत्र जारी गर्दै जेष्ठ २ मा सम्पन्न भएको छ ।

प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा २०७९ – राष्ट्रिय पर्यवेक्षक

नेपाल युवा परिषदले “प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन–२०७९” ७७
वटै जिल्लाहरुमा करिब ४५० भन्दा बढी युवाहरुलाई निर्वाचन आयोगसँगको
सहकार्यमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन–२०७९ निर्वाचन पर्यवेक्षकको
रुपमा परिचालित गर्न लागिएको हो ।

Youth Declaration On Transforming Education

The MasterPeace Asian Bootcamp 2023 was an inspiring and transformative event that brought together passionate changemakers from around the world. Held in Nepal,

Youth Declaration On Transforming Education

The MasterPeace Asian Bootcamp 2023 was an inspiring and transformative event that brought together passionate changemakers from around the world. Held in Nepal,

प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा २०७९ – राष्ट्रिय पर्यवेक्षक

नेपाल युवा परिषदले “प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन–२०७९” ७७
वटै जिल्लाहरुमा करिब ४५० भन्दा बढी युवाहरुलाई निर्वाचन आयोगसँगको
सहकार्यमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन–२०७९ निर्वाचन पर्यवेक्षकको
रुपमा परिचालित गर्न लागिएको हो ।